top of page

גינה בגבעת אלה

הגינה של אור ומאיר בגבעת אלה.

שיקום גינה הוא מהתכנונים המאתגרים ביותר.

מצד אחד, יש להתחשב בתשתית ובצמחייה הקיימת, מצד שני, בצרכים וברצונות החדשים של המשפחה.

אור ומאיר עברו לגור בגבעת אלה, לאחר מספר שנים החליטו לשפץ את הגינה ולהתאים אותה לצרכי המשפחה.

כשנפגשנו, הם ביקשו ממני לתכנן, גינה פורחת, מסודרת, עם מרחב ישיבה גדול, מקום למטבח חיצוני ולהרחיב את החניה בכניסה לבית.

סדר העבודה הכתיב לנו להתחיל עם החניה. הורדנו את המסלעה ובנינו קיר תומך.

לאחר מכן התחלנו בפיתוח הגינה. פילסנו את השטח עבור הדשא, ריצפנו את הרחבות, בנינו ערוגות מאדני רכבת ופרשנו מערכת השקיה.

הצמחייה גם היא עברה שינוי. עקרנו שיחים ומטפסים יבשים ובמקומם שתלנו חדשים כגון: פנדוריאה יסמינית, טרכלוספרום יסמיני, מוריה מכבדית וכד'. גזמנו עצים ותיקים, והוספנו צמחייה רב שנתית כגון: מרוות ואזוביונים לסוגיהן, דרדר מאפיר, בולבין שיחני, פנסטמון נטף ועוד.

התוצאה גינה צבעונית, פורחת ומסודרת .

היטיבה לתאר אור את תחושותיה מהגינה: "לאחר שנה, אנו נהנים מגינה לתפארת, מתמוגגים מהפריחות המשגעות ומוצאים עצמנו מבלים יותר ויותר בחצר הנעימה. ללא ספק- כל אזור בחצר ביתנו גורם להתפעלות"

bottom of page