top of page

פרויקטים

גינות קטנות, גינות גדולות, בבית חדש או אחרי שיפוץ. מוזמנים לראות קצת מכל הירוק הזה, שיכול להיות שלכם
גינה באלון הגליל

גינה באלון הגליל

גינה במתחם קוולקום מת"מ

גינה במתחם קוולקום מת"מ

גינה באלון הגליל

גינה באלון הגליל

גינה בגבעת אלה

גינה בגבעת אלה

גינה קטנה ומטריפה

גינה קטנה ומטריפה

bottom of page